Monthly Program
SANGEETHA SADAS

Program Details

Date: Friday, 28 Aug 2020
Time: 06:30 PM to 07:30 PM
Venue: Face Book LIVE

  • Vocal: Vidwan Chottanikkara Sri. K N Ajith Kumar
  • Violin: Sri. Harisankar Ranganathan
  • Mridangam: Sri. Ramakkalmedu Kalainath
  • Ghatam: Sri. Thiruvananthapuram Ashokan

Memorable Events