43rd Annual Celebrations Violin Thrayam, Sangeetha Sampoorna Puraskara Samarppanam

Violin Thrayam

43rd Annual Celebrations

SANGEETHA SAMPOORNA PURASKARA SAMARPPANAM
VIOLIN THRAYAM

Program Details

Sunday, 03 June 2018
SANGEETHA SAMPOORNA PURASKARA SAMARPANAM - Award given to: Famous Violinist Prof. V.V Subrahmanyam

VIOLIN THRAYAM

  • Violin: Prof. V.V Subrahmanyam, Sri. V.V Ravi & Sri. V.V.S Murari
  • Mridangam: Sri. Hanumanthapuram R.J Bhuvarahan
  • Ghatam: Sri. Vazhappilly R Krishnakumar

Memorable Events