43rd Annual Celebrations Veena Dwayam, Sangeetha Kacheri

Annual Celebrations

43rd Annual Celebrations

SANGEETHA SAMPOORNA BAHUMATHI SAMARPPANAM
YUVA SANGEETHA PRATHIBHA PURASKARAM

SABHAYUDE ENDOWMENT PURASKARA VITHARANAM
MUSIC CONCERTS

Program Details

Sunday, 29 April 2018
SANGEETHA SAMPOORNA BAHUMATHI SAMARPANAM - Chief Guest: Ayyappa Jyothi Sri. K.G Jayan (Jaya Vijaya)

VEENA DWAYAM

 • Veena: Sri. A. Anantha Padmanabhan & Sri. Anand Kaushik
 • Mridangam: Sri. Mannargudi A Easwaran
 • Ghatam: Sri. Tripunthura N Radhakrishnan
Music Concert

Program Details

Monday, 30 April 2018
MAVELIKKARA PRABHAKARA VARMA YUVA PRATHIBHA PURASKARA SAMARPPANAM - Chief Guest: Prof. P.R Kumara Kerala Varma

Music Concert

 • Vocal: Sri. Vishnu Dev Namboothiri
 • Violin: Smt. Sunitha Harisankar
 • Mridangam: Sri. Palakkad K.S Mahesh Kumar
 • Ghatam: Sri. Sreejith Vellattanjoor

Program Details

Tuesday, 01 May 2018
SABHAYUDE ENDOWMENT PURASKARA VITHARANAM - Chief Guest: Dr. S. Soumya

Music Concert

 • Vocal: Smt. Dr. S. Soumya [SAGEETHA VIDUSHI]
 • Violin: Sri. Edappally Ajith
 • Mridangam: Sri. Nanchil A.R Arul
 • Ghatam: Sri. Alappuzha Gopi

Memorable Events